Tento systém byl vyvinut tak, aby umožňil rovnocenný přístup všem uživatelům, včetně lidí s postižením či specifickými potřebami. Velký důraz byl kladen na neutralitu k použitému software, hardware a uživatelským nastavením. Výsledek by tedy měl být dobře použitelný se všemi běžnými typy zařízení, velikostí obrazovky, operačních systémů, prohlížečů, preferovaných velikostí písma, zpřístupňujících technologií atd.

Byly zohledněny formální standardy pro zpřístupnění, jako např. Web Content Accessibility Guidelines 2.0 nebo Sekce 508, stejně jako praktická zkušenost koncového uživatele. Zpřístupnění a použitelnost byly testovány s různými kombinacemi zpřístupňujících technologií, zejména odečítačů obrazovky.

Informace o navigačních možnostech, včetně popisu vlastností podporujících zpřístupnění, naleznete v kapitole Navigace uživatelské příručky.