Prosíme věnujte pozornost následujícímu oznámení: A11Y LTD. oznamuje utlumení provozu své české pobočky.

Připravovali jsme pro vás pomůcky „šité na míru“ tak, aby co nejlépe řešily právě vaše potřeby, reagovaly na vaše životní situace. Zaručovali jsme nejvyšší možnou dostupnou kvalitu, nabízeli zázemí zkušených a kvalifikovaných techniků, vývojářů, lektorů a konzultantů v oblasti elektronických pomůcek pro nevidomé a slabozraké. Přehled našich pomůcek jste mohli nalézt na stránkách naší společnosti A11Y LTD.

Nabízeli jsme bezplatné konzultace s našimi odborníky, kteří vám pomáhali vybrat ideální přístroj.

Nabízeli jsme úplnou podporu při přípravě žádosti a všech jejich příloh, včetně jednání s úřadem.

Ke každé dodané pomůcce jsme poskytovali individuální školení, které zaručovalo, že prostředky vynaložené na její pořízení byly využívány maximálně efektivně.