Základní informace

Tuto aplikaci provozuje společnost A11Y LTD. Abychom mohli aplikaci provozovat, zpracováváme některé vaše osobní údaje. Níže můžete nalézt podrobnosti o tom, jaké údaje zpracováváme, jakým způsobem a za jakým účelem tak činíme, jak je přitom chráníme a jaká jsou vaše práva s tím spojená.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytně nutné k provozu této aplikace, k zajištění její bezpečnosti a dobrého uživatelského komfortu při jejím používání. Vaše osobní údaje nevyužíváme k marketingovým účelům a nikdy je neprodáváme třetím stranám.

Níže následuje informace o tom, jaké kategorie osobních údajů a pro jaký účel zpracováváme:

  • Pro zajištění bezpečnosti a monitorování výkonu naší aplikace a serverů ukládáme data o přístupech IP adresy Vašeho zařízení na naše servery, o Vašem webovém prohlížeči (User Agent) a o Vámi zobrazených webových stránkách. Tato data ukládáme po dobu nejdéle 15 dnů a poté je mažeme.
  • Pro zapamatování některých Vámi učiněných nastevení aplikace, jako je např. volba jazyka nebo nastavení velikosti aplikace, a také v rámci mechanismu přihlášení registrovaných uživatelů využíváme cookies. Ty jsou ukládány na Vašem počítači a mají nastaveno automatické smazání s ukončením prohlížeče (v případě nastavení uživatelského rozhraní) nebo po 2 hodinách (v případech týkajících se přihlášení).

Registrovaní uživatelé

Pouze pokud se stanete registrovaným uživatelem této webové aplikace, zpracováváme také tyto Vaše osobní údaje:

  • Jméno, příjmení slouží k Vaší identifikaci administrátorovi systému za účelem prvotního schválení a dále kontroly vašeho účtu a jeho přístupových práv uvnitř webové aplikace.
  • Přihlašovací údaje a informace o registraci jako e-mailová adresa, heslo, datum registrace, stav registrace, unikátní číslo uživatele, datum poslední změny hesla, datum expirace slouží k umožnění a kontrole Vašeho přístupu do aplikace v souladu s jejími podmínkami. E-mailová adresa Vám navíc umožňuje požádat si o přenastavení hesla, pokud byste heslo ztratili nebo zapoměli. Vaše heslo je uloženo zašifrované tak, aby bylo těžké jej zcizit.
  • E-mailová adresa také umožňuje aplikaci posílat Vám automatické zprávy (např. o stavu Vaší registrace) a umožňuje nám kontaktovat Vás v případě, že by to bylo nutné.
  • Jazyk pro emailovou komunikaci (získávaný prvotně z nastavení jazyka, ve kterém provádíte registraci) slouží k tomu, aby Vám naše aplikace mohla zasílat automatické zprávy v jazyce, kterému nejlépe rozumíte.
  • Telefon nám umožňuje Vás kontaktovat, což, pokud se stanete zákazníkem, bývá nutné.
  • Objednáte-li si pomocí této aplikace u společnosti A11Y LTD. zvláštní pomůcku, pak zpracováváme také řadu dalších Vašich osobních údajů včetně údajů o Vašem majetku a Vašem zdraví, jak je nezbytné pro zpracování a vyřízení Vaší objednávky vč. Vašeho zastupování ve věci žádosti státního příspěvku na speciální pomůcku. Zpracování takových dalších kategorií osobních údajů vč. v této webové aplikaci se řídí smlouvami, kterou se společností uzavíráte dříve, než jsou zde tyto údaje zpracovávány. Takové údaje nikdy nepoužíváme pro jiné účely než výše jmenované. 
  • Historie úspěšných a neúspěšných přihlášení do aplikace slouží k řešením problémů uživatelů s přihlášením a k ověření pochybností o zcizení (nebo pokusech o zcizení) přihlašovacích údajů. V obou případech ukládáme čas přihlášení, použité přihlašovací jméno, typ autentizace a a délku přihlášení. Pouze v případě neúspěšných přihlášení do aplikace ukládáme také IP adresu a identifikaci internetového prohlížeče (User Agent).

Není-li uvedeno jinak, tyto údaje uchováváme po dobu platnosti vašeho účtu v aplikaci a dále po dobu jednoho roku.

Jak osobní údaje chráníme?

Ochranu osobních údajů bereme vážně a vaše osobní údaje chráníme dle našich nejlepších schopností a v souladu s platnými právními úpravami (zejména v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů občanů EU).

Mezi technické prostředky ochrany dat patří řízení a omezení přístupu k datům, šifrování, pseudo-anonymizace, digitální otisk a další postupy.

Pokud bychom i přes toto vše zjistili, že došlo k úniku Vašich citlivých osobních údajů, budeme Vás o tom informovat.

Se kterými dalšími subjekty sdílíme Vaše osobní údaje?

Data této aplikace včetně všech osobních údajů jsou sdílena se společností HOSTING90 systems s.r.o., která poskytuje potřebnou technickou infrastrukturu pro provoz této aplikace, a to pouze za účelem provozování této technické infrastruktury.

Všechna data jsou uložena a zpracovávána uvnitř EU.

Jaká jsou vaše práva?

Máte právo vědět, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, kde a jakým způsobem tak činíme a jakým třetím stranám je zpřístupňujeme. Tímto dokumentem se vás snažíme o tom informovat, případné další informace podáme na vyžádání na adrese uvedené na konci tohoto dokumentu.

Máte právo na úpravu, doplnění nebo smazání vašich osobních údajů. Velkou část údajů vyplývajících z Vaší registrace máte možnost upravit nebo doplnit ve svém uživatelském profilu nebo na příslušných místech v aplikaci. Rovněž máte možnost vymazat tu část svých osobních údajů, pro jejichž uložení již nezbývá žádný legitimní důvod, a to zrušením svého účtu v aplikaci, o které si můžete požádat na adrese uvedené na konci tohoto dokumentu.

Můžete si rovněž požádat o zaslání kopie údajů, která o vás zpracováváme, v běžně používaném elektronickém formátu.

Máte rovněž právo obracet se na nás s dotazy, požadavky a stížnostmi ohledně zpracování osobních údajů, a to na adrese uvedené na konci tohoto dokumentu. V případě potřeby, zejména pokud bychom nevyhověli Vašemu oprávněnému požadavku, máte rovněž možnost obrátit se se stížností na úřad pro ochranu osobních údajů ve Vaší zemi.

Kam se obracet s dotazy, žádostmi a stížnostmi?

S dotazy o další informace, stejně jako s požadavky nebo stížnostmi ohledně zpracování osobních údajů se prosím obracejte na naši vyhrazenou emailovou adresu gdpr@a11y.ltd.uk .