Pokud budete jako nevidomý nebo slabozraký uživatel žádat stát o příspěvek na kompenzační pomůcku, musíte vyplnit Formulář „Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku“.

Přispívání na zvláštní pomůcku se řídí těmito právními předpisy: